Pienyrityksen brändäys

Brändäys kuulostaa kauhealta. Ihan kuin muutkin suomenkielen sanat, joissa on äätä ja ärrää, kuten ”älä rääkkää sitä räkättiä”. Hyvää suomennosta sanalle ei ole keksitty. Periaatteessa se voisi olla vaikka ”konseptointi”.

Yksi osa brändiä on tietenkin yritysilme. Millainen logo sinulla on? Käytätkö markkinointimateriaaleissasi aina tiettyjä värejä? Onko yritykselläsi mainoslause, slogan?

Tärkeämpi osa brändiä kuitenkin on mielikuva, minkä yrityksestäsi saa. Mitä ihmisille tulee yrityksestäsi mieleen? Hauskoja brändejä ovat olleet esimerkiksi Varusteleka ja Mulletoi. Ihan tavallisia tuotteita, joita muutkin myyvät, mutta hauskalla idealla.

Brändääminen ei siis välttämättä ole kallista. Tarvitaan vain hyvä idea. Ja jos tuollaista kuningasideaa ei heti tule mieleen, niin liikkeelle voi lähteä ihan perusasioistakin. Teetetään selkeä logo ja valitaan kaksi perusväriä, mitä käytetään ilmoittelussa.  Mietitään mitä myydään ja kenelle ja minkälainen viestintä sopisi näihin tuotteisiin tai palveluihin. Tehdään hyvät perussivut nettiin. Sieltä löytyvät ainakin yhteystiedot ja asiakas näkee, että yritys on olemassa ja toiminnassa. Mikäli sivu näyttää yhdeksänkymmentäluvulla wordilla kyhätyltä hilipatipippanilta, niin antaahan se erilaisen mielikuvan kuin tyylikäs nettisivu, jossa on logo, hyvä valokuva ja selkeät tiedot. Brändääminen on siis näiden erilaisten mielikuvien luomista.

Mitä brändääminen sitten maksaa? Logon teettäminen maksaa muutamia satoja euroja. Se ei ole kallista, koska tarvitset logoa eri kuvamuodoissa vähän kaikkeen: lehtimainoksiin, nettiin, markkinointimateriaaleihin. Sivujen teettäminen maksaa myös alkaen joistakin satasista tuhansiin euroihin, riippuen, mitä sinne haluat. Jos sinulla on aikaa opetella, voit tehdä sivut myös itse. WordPressillä voit kokeilla sivujen tekemistä jopa ilmaiseksi. Facebookiin, Instagramiin ym. sivujen tekeminen on ilmaista, mutta mainostaminen maksaa. Mainosten hinnat alkavat muutamasta eurosta ja niillä saa yleensä näkyvyyttä ihan mukavasti. Google ads-mainonnan hinnan voit määritellä itse laittamalla kampanjalle jonkin budjetin.  Helppokäyttöisimmäksi olen itse kokenut Facebook-mainonnan.

Mistä brändäämiseen tai markkinointiin saisi ideoita? Selaa ihmeessä muiden saman alan yritysten nettisivuja ja katsele sieltä, mikä näyttää hyvältä ja mitä taas itse tekisit toisin. Brändin rakentaminen vaatii aikansa. Älä hätäile äläkä tuskastu, jos kaikki ei heti tule valmiiksi. Joidenkin yritysten konseptointi on helpompaa kuin toisten riippuen myytävästä tuotteesta.

Mieti minkälaisessa yrityksessä itse asioit mieluiten. Mikä herättää luottamusta? Mikä taas saa lykkäämään yhteydenottoa mahdollisimman pitkään? Jos kertoisit yrityksestäsi tarinan, joka alkaa: ”Olipa kerran asiakas, joka tarvitsi…” niin miten se jatkuisi?

logo

Yritysesittely

Vieraita tulossa! Yritys pitäisi esitellä ammattitaitoisesti, mutta mielenkiintoisesti. Ajatukset risteilevät päässä ja aikaa on vähän. Miten saada järjestettyä hyvä, lyhyt ja informatiivinen yritysesittely? Minkälainen esittely olisi hyvä vaikkapa messuille?

Aluksi tietenkin on hyvä kertoa yrityksen nimi ja ketkä ovat yrityksen avainhenkilöitä. Nimen ja henkilöiden taustaa voi kertoa tarkemmin, mikäli niissä on mielenkiintoista tai olennaista kerrottavaa.

Toiseksi on hyvä kertoa yrityksen liikeidea. Miksi yritys on olemassa? Asiakkaita kiinnostavat tuotteen tai palvelun heille tarjoama hyöty ja etu enemmän kuin sen tekniset ominaisuudet.

Tuotteet tai palvelut esitellään seuraavaksi. Tähän osioon on hyvä liittää vaikkapa valokuvia, videoita tai muuta havainnollistavaa materiaalia.

Mistä tuotteita voi ostaa ja miten? Toimiiko jossain päin kivijalkakauppa vai tehdäänkö tilaukset netistä? Mikä on yrityksen markkina-alue? Kerro myös mahdollisista tulevaisuuden suunnitelmista, jos tarkoitus on avata esimerkiksi uusia liikkeitä.

Lopuksi olisi hyvä tuoda esiin vielä muutamia erityisiä ominaisuuksia, jotka tekevät tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta erilaisen kuin kenelläkään kilpailijalla.

Mikäli teet esityksen rahoittajille, lisää dioihin tai muuhun materiaaliin vielä SWOT-analyysi, lyhyt budjetti ja markkinointisuunnitelma.

Liitteenä oleva PowerPoint-pohja toivottavasti auttaa sinua asioiden jäsentelemisessä järkeväksi kokonaisuudeksi!

Yritysesittelypohja_1

yritysesittely

 

 

Mihin liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan?

liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen voi tuntua ikävältä ja teoreettiselta puuhalta. Ei kuitenkaan riitä, että yrittäjällä on omassa päässään arviot siitä, millaista hänen liiketoimintansa tulee olemaan ja mitkä ovat sen taloudelliset tunnusluvut. Ei ainakaan siinä vaiheessa, kun ollaan hakemassa starttirahaa tai rahoitusta yrityksen investointeihin.

Liiketoimintasuunnitelma koostuu yleensä kuudesta osa-alueesta:

1. Tuote tai palvelu

 • Mitä haluat myydä, kenelle ja miten?

2. Käytännön toimet

Esimerkiksi:

 • yritysmuodon valinta ja perustaminen
 • pankkitili
 • toimitilat
 • markkinointi
 • mahdollisten työntekijöiden palkkaaminen
 • vakuutukset, YEL
 • kirjanpito

3. Markkinatilanne ja kilpailijat

 • Mitkä ovat tuotteesi tai palvelusi kilpailuvaltit? Miten tuotteesi eroaa kilpailijoista?
 • Hintataso?
 • Kilpailutilanne?
 • Kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet?

4. Omat ja yrityksen vahvuudet ja heikkoudet

 • Esimerkiksi SWOT-analyysi

5. Asiakkaat

 • Kohderyhmä?
 • Miten heidät tavoittaa?
 • Onko heitä tarpeeksi?

6. Rahoitus ja budjetointi

 • Miten rahoitat toimintasi vaatimat investoinnit?
 • Miten tulet taloudellisesti toimeen yrityksesi ensimmäisinä kuukausina?
 • Paljonko rahaa tulee kassaan asiakkailta? Onko muita tulonlähteitä?
 • Miten aiot kattaa yrityksesi kiinteät kulut?

Laatimalla liiketoimintasuunnitelman ja alustavan budjetin, näet itsekin heti, onko toiminnasta tulossa kannattavaa, vai täytyykö suunnitelmia muuttaa jotenkin.

Kun teet liiketoimintasuunnitelman kerran kunnolla heti yritystoimintaa suunnitellessasi/käynnistäessäsi, sinun on helppo käyttää tätä työkalua myöhemminkin, jos tarvitset lisärahoitusta tai uusia yhtiökumppaneita toimintaasi.

Hyvä liiketoimintasuunnitelma sisältää myös kuvauksen yrityksen arvoista ja siitä, minkälaista palvelua ja millä keinoin se asiakkailleen tuottaa.

Jos haluat oppia lisää liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, tervetuloa kurssillemme! Kurssilla jokainen laatii oman liiketoimintasuunnitelman ja saa sen heti käyttöönsä.

Strategia – menestykseen johtava tulevaisuustarina

Mikä on strategia? Tylsältä kuulostava sana. Samanlainen kuin bränditermi tai organisaatioanalyysi tai muut sanahirviöt…

Jos sinulla on yritys tai yritysidea, niin luulenpa kuitenkin, että sinulla on myös strategia. Sitä ei ole vain välttämättä kirjoitettu auki paperille tai tuotu esille yrityksen käytäntöön ja työntekijöille.

Käsite on alun perin lähtöisin Kreikasta, jossa sen alkuperäismerkitys tarkoitti sotilasjohtajaa tai joukkojen komentajaa. Strategisella suunnitelmalla on kreikkalaisten ajoista lähtien tarkoitettu laajamittaista toteutettavaa suunnitelmaa, joka jakautuu lukuisiin alasuunnitelmiin.

Strategia eroaa liiketoimintasuunnitelmasta siinä, että se sisältää myös suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, aikataulut ja resurssit. Aikataulut ja suunnitelmat on jaettu pienempiin ja tarkempiin, lähiaikoina toteutettaviin toimenpiteisiin sekä kauempana tulevaisuudessa tapahtuviin, myöhemmin tarkentuviin toimenpiteisiin.

Strategia perustuu yrityksen liikeideaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja tulevaisuuden visioon.

swot-analyysi
SWOT-analyysi

Kun haluat tehdä yrityksellesi strategian, mistä kannattaa aloittaa? Swot-analyysi on hyvä lähtökohta. Se antaa suoraan eväitä strategisten toimenpiteiden valitsemiseen. Swot-analyysi voidaan yhdistää myös yrityksen menestystekijöihin. Mikä juuri tässä yrityksessä on se erityinen asia, joka tekee siitä erilaisen kuin mikään muu yritys? Miten erotumme kilpailijoista? Miten lähdemme tuottamaan tuotteita tai palveluita?

On olemassa hurjasti kilpailtuja aloja ja täysin uusia aloja tai toimintamalleja, joilla ei käytännössä vielä ole kilpailua lainkaan. Tällaista kilpailemattoman markkinatilan löytämistä kutsutaan sinisen meren strategioiksi. Näitä ovat olleet mm. Airbnb ja Uber.

Kun toiminta-ajatus on selvillä on aika asettaa selkeät strategiset tavoitteet. Ne voivat olla numeerisia: ”Liikevaihtomme tulee olemaan tämän vuoden loppuun mennessä 1milj. euroa ja kasvaa vuosittain 10%.” tai ei-numeerisia: ”Aloitamme markkinoinnin Venäjälle. Tavoitteena on saada toiminta alkuun seuraavan 4 kuukauden aikana.”

Tavoitteiden asettamisen jälkeen mietitään, mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kolmen uuden työntekijän rekrytoiminen tai kannattamattoman toiminnan karsiminen.

Hyvätkään suunnitelmat eivät auta pelkästään pöytälaatikossa. Kaikissa toimintasuunnitelmissa on mainittava:

 • vastuuhenkilöt
 • tärkeysjärjestys ja aikataulut
 • tavoitteet ja välitavoitteet
 • raportointi toteutuksesta

Lopuksi voidaan tehdä onnistumisen arviointi -> strategian päivittäminen.

Strateginen johtaminen tarkoittaa kaikkien yrityksen toimintojen jatkuvaa linjaamista. Laatu, tavoitteet, arvot ja käytännöt yritetään mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää ja tehdä selviksi kaikille projektiin ja toimintaan osallistuville. Tärkeintä on, että jokainen, olipa yrittäjä tai työntekijä, pohtii kohdallaan miten voi itse vaikuttaa yrityksen arvojen toteutumiseen.

Kuinka vastata kun mahdollinen asiakas kertoo hintojesi olevan liian korkeita?

Mitä teet kun hintasi ovat mahdollisen asiakkaan mielestä liian kalliit? Jos olet ollut yrittäjänä jonkin aikaa, olet luultavasti kuullut mahdollisten asiakkaiden sanovan: ”Nämä hinnat ovat liian kalliita!” tai jotain siihen suuntaan.

Eli mitä teet?

Sinulla on muutama vaihtoehto! Tässä on joitain käteviä sähköpostikäsikirjoituksia jotka voit kopioida, liittää ja muunnella lähetettäväksi juuri sille asiakkaalle, jonka mielestä hintasi ovat liian kalliit.

Huomio: Näitä kaavoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi sanasta sanaan samanlaisina, vaan muunneltaviksi omaan tilanteeseen ja tarvittavaan ammattimaisuuteen sopiviksi. Käytä käsikirjoituksia aloituspisteenä, mutta muuntele niitä sinulle toimiviksi.

VAIHTOEHTO YKSI – OPETA HÄNELLE, MIKSI OLET MAHTAVA

Hei ___!

Ymmärrän tämän olevan suuri sijoitus, mutta voin vakuuttaa sinulle, että tarjoamani palvelun laatu ei ole halvemmalla saatavilla. Asiakkaani ovat nähneet tuloksia kuten ___ ja ___ koska teen kanssasi töitä, että voimme olla varmoja saamasi sivun toimivuudesta brändisi ja itsesi kannalta. En suunnittele vain ___, vaan autan sinua saavuttamaan tavoitteesi.

Jos sinulla ei juuri nyt ole tarvittavia resursseja, ymmärrän kyllä. Pidä minut mielessä tulevaisuutta varten. Jos kuitenkin pystyt tässä tilanteessa tekemään sijoituksen, kerro siitä niin kerron sinulle seuraavasta vaiheesta.

Kiitos!

-NIMI

MIKSI TÄMÄ KÄSIKIRJOITUS TOIMII?

Myönnät palvelusi hinnan, mutta vakuutat asiakkaan tarjoamasi työn laadusta. Selität, miksi pätevyytesi oikeuttaa maksuun antamalla esimerkkejä onnistumisista entisten asiakkaiden kanssa. Lopussa heität pallon toiselle osapuolelle kertomalla hänelle, ettet aio laskea hintaa, mutta tarjoat vaihtoehdon ”kävellä pois”.

 

VAIHTOEHTO KAKSI – TARJOA VÄHÄN VÄHEMMÄN

Hei ___!

Ymmärrän tämän olevan suuri sijoitus, joten budjettisi mukaan olen kehittänyt toisen vaihtoehdon (ks. liite). Saat silti mahtavan ____, poistamme vain joitakin ylimääräisiä ominaisuuksia, jotta pysyt budjetissa. Juuri nyt keskittyisimme vain päätehtäviin rakentaaksemme jotain sinulle sopivaa. Tässä tapauksessa poistin ___, että voimme pitää ___ mukana, mikä on sivulle erittäin hyödyllistä. Jos haluat lisää ominaisuuksia myöhemmin, voimme suunnitella toisen projektin juuri sitä varten!

-NIMI

MIKSI TÄMÄ KÄSIKIRJOITUS TOIMII?

Myönnät palvelusi hinnan, muttet suostu muuttamaan niitä. Sen sijaan tarjoat muun mahdollisuuden, joka silti täyttää asiakkaasi päätavoitteet (eli tärkeät asiat!), ja samalla poistaa lisäominaisuudet jotka nostavat hintaa muuttamatta tehokkuutta.

 

VAIHTOEHTO KOLME – HEITÄ ASIAKAS POIS, HÄN AIKOO KUITENKIN TINKIÄ KOKO PROJEKTIN AJAN

Hei ___!

Ymmärrän tämän olevan suuri sijoitus, ja kuulostaa siltä, että tarvittavaa rahoitusta ei juuri nyt ole käytettävissä. Ymmärrän täysin, ettei hinta sovi budjettiinne, joten työskentely kanssani ei tällä hetkellä saata olla paras vaihtoehto.

Jos rahoitusta kuitenkin tulevaisuudessa löytyy, älä epäröi ottaa kontaktia, jotta voimme yhdessä työstää ___!

Kiitoksia,

-NIMI

MIKSI TÄMÄ KÄSIKIRJOITUS TOIMII?

Myönnät palvelusi hinnan, etkä suostu muuttamaan sitä. Kerrot asiakkaalle, että jos hän on tulevaisuudessa valmis sijoittamaan tarpeeksi, olet valmis työskentelemään hänen kanssaan. Olemalla tinkimättä hinnasta kerrot asiakkaalle, että työsi on varmasti sen arvoista.

 

YHTEENVETO

Nämä käsikirjoitukset ovat yksinkertaisia, menevät suoraan asiaan ja tekevät selväksi, ettet ole valmis tinkimään. Lujana pysyminen vakuuttaa asiakkaan sinun tuomastasi arvosta ja kokemuksesta. Älä siis stressaa vastaamisesta, vaan kopioi, liitä ja muokkaa jotain näistä kaavoista!

Hakukoneoptimointi lyhyesti

Hakukoneoptimointi, eli SEO (search engine optimization) on tärkeää, jotta sivusi näkyy hakutuloksissa mahdollisimman korkealla. Optimointi ei ole mitään rakettitiedettä. Alla on kymmenen kohdan tarkistuslista tärkeimmistä asioista optimoinnissa. Kannattaa miettiä millä hakusanoilla ihmiset sivuillesi tulevat, kirjoittaa mielenkiintoista sisältöä ja pitää sivu aktiivisena. Jos sivu on aivan käyttämätön ja päivittämätön pitkiä aikoja, se heikentää sijoitusta hakutuloksissa.

 1. Lisää sivulle minimissään 300 sanaa tekstiä. Näin ihmiset viettävät sivulla tekstiä lukiessaan riittävän kauan ja google ajattelee tämän olevan merkityksellinen artikkeli, jonka ihmiset haluavat lukea.
 2. Aseta sivullesi meta-kuvaus. Riippuen siitä, mitä kotisivuohjelmaa käytät, saatat löytää tämän toiminnon eri paikoista.
 3. Tärkeimmän avainsanan tulisi esiintyä sivun otsikossa
 4. Avainsanan tulisi esiintyä tekstin ensimmäisessä kappaleessa ja mieluiten heti sen alussa
 5. Kuvat parantavat SEO-tulosta. Muista lisätä kuvaan alt-tag avainsanalla. (Alt-tag, eli vaihtoehtoinen teksti löytyy kuvan muokkausvalikosta.)
 6. Lisää linkkejä muihin oman sivustosi sivuihin
 7. Lisää ulkoisia linkkejä muihin sivuistoihin
 8. Avainsanan tulisi esiintyä sivun URL-otsikossa
 9. Haussa näkyvän otsikon tulisi olla korkeintaan 55 merkkiä pitkä.
 10. Jokaiselle sivulle kannattaa asettaa oma avainsana.

hakukoneoptimointi

Mikä yrittäjyydessä viehättää?

Yrittäjäksi ryhtymiseen voi olla monia syitä. Hyvä yritysidea on eräs tärkeimmistä. Halu tehdä töitä itselleen ja saada palkkaa ahkeruuden mukaan on varmasti yksi olennainen seikka. Myös töiden tekeminen luovasti, omalla tyylillä on parhaita puolia yrittäjyydessä.

Yrittäjyyttä ei kannata ottaa liian vakavasti eivätkä työntekijänä ja yrittäjänä toimiminen ole toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Jompi kumpi tai molemmat voivat aivan hyvin olla sivutoimisia eikä koko elämäänsä tarvitse tehdä samaa juttua, jos se ei enää innosta tai kannata.  Toiminimen perustaminen tai kevytyrittäjäksi ryhtyminen on helppoa eikä mikään ole niin palkitsevaa, kuin huomata, että omasta työstä tuli ihan oikeasti tulosta.

Kun ryhdyt kokopäivätoimiseksi yrittäjäksi, et todellakaan päästä itseäsi helpolla. Elät jatkuvassa epävarmuudessa siitä, tuleeko tulosta myös ensi kuussa, reklamoivatko asiakkaat, ovatko yhteistyökumppanit pysyvää laatua… Lomia voit pitää, jos olet järjestänyt asiat niin, että yritys pyörii poissaollessasi tai voit pitää jonkin mittaisen tauon ilman, että asiakkaat menevät muualle.  Lisäksi sinun täytyy huolehtia itse omasta sosiaaliturvastasi.

Riskit suhteessa odotettavissa olevaan tulokseen on syytä punnita tarkkaan ja sitä varten ennen aloittamista olisikin hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma.

Monesti jonkin asian suunnitteleminen on mukavampaa kuin sen varsinainen toteuttaminen tai fiilis sen jälkeen, kun asia on tehty.  Yrityksen perustamisen kanssa voi käydä samalla tavalla. Ettet jäisi yksin, kun yrityksesi on perustettu, harkitse jotain seuraavista vaihtoehdoista: liity paikalliseen yrittäjäyhdistykseen, seuraa yrittäjäryhmiä facebookissa, siirrä toimistosi paikkaan, jossa on muitakin ihmisiä ja muista itsestäsi huolehtiminen myös vapaa-ajan ja harrastusten kautta.

Mikä itseäni sitten yrittäjyydessä viehättää, niin että huomaan toimivani yrittäjänä yhä uudelleen, vaikka välillä olen viettänyt vuosiakin palkkatyössä? Ensinnäkin tykkään vaihtelevasta työstä. Yrittäjänä saan toteuttaa monenlaisia projekteja myös oman kiinnostukseni mukaan. Olen tehnyt itse nettisivuni, hoitanut kirjanpitoa, luonut kirjepohjia, työskennellyt konsulttina, allekirjoittanut sopimuksia…. Työpäivät eivät koskaan ole keskenään täysin samanlaisia ja voin ite vaikuttaa työni sisältöön. Toiseksi pidän siitä vapaudesta, että voin itse järjestellä työni ja vapaa-aikani parhaaksi katsomallani tavalla. Kun päivän työ on tehty, voin viettää vapaata hyvällä omallatunnolla, eikä työni ole sidottu kelloon. Kolmanneksi koen ylpeyttä siitä, että olen itse luonut itselleni työpaikan. Koen myös, että yrittäjyydellä on yhteiskunnallista merkitystä. Lopuksi totean vielä, että niin minulle kuin monelle muullekin työn sisältö on pitkällä tähtäimellä paljon tärkeämpi kuin palkka.

Starttikurssi yrittäjyyteen

Tervetuloa Starttikurssin sivulle! Näillä sivuilla jaan ilmaisia ja hyödyllisiä vinkkejä yrityksen brändäämiseen, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyen sekä yleistä tsemppausta yrittäjinä toimiville ja yrittäjiksi aikoville. Haluan jakaa innostuneisuutta ja tietoa siitä, miten pienillä ja ilmaiseksi totetutettavilla asioillakin voi vaikuttaa yrityksen toimintaan, ilmeeseen ja sitä kautta tulokseen. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2001 alkaen ja ollut mukana useiden eri yritysten perustamisvaiheissa. Starttikurssi on syntynyt niistä tarpeista, mitä olen huomannut aloittavilla yrityksillä olevan, mistä minulta useimmiten on kysytty neuvoja, ja missä ilokseni olen saanut huomata myös pystyväni auttamaan!

Starttikurssilta parhaat vinkit aloittavan yrityksen markkinointiin, yritysilmeen luomiseen ja laadukkaan asiakaspalvelun toteuttamiseen.

Starttikurssi tarjoaa neuvontaa erityisesti pienyritysten tarpeisiin. Neuvot kokoaa ja tarjoilee yrityskuiskaaja Sonja Kukkola.