Yritysesittely

Vieraita tulossa! Yritys pitäisi esitellä ammattitaitoisesti, mutta mielenkiintoisesti. Ajatukset risteilevät päässä ja aikaa on vähän. Miten saada järjestettyä hyvä, lyhyt ja informatiivinen yritysesittely? Minkälainen esittely olisi hyvä vaikkapa messuille?

Aluksi tietenkin on hyvä kertoa yrityksen nimi ja ketkä ovat yrityksen avainhenkilöitä. Nimen ja henkilöiden taustaa voi kertoa tarkemmin, mikäli niissä on mielenkiintoista tai olennaista kerrottavaa.

Toiseksi on hyvä kertoa yrityksen liikeidea. Miksi yritys on olemassa? Asiakkaita kiinnostavat tuotteen tai palvelun heille tarjoama hyöty ja etu enemmän kuin sen tekniset ominaisuudet.

Tuotteet tai palvelut esitellään seuraavaksi. Tähän osioon on hyvä liittää vaikkapa valokuvia, videoita tai muuta havainnollistavaa materiaalia.

Mistä tuotteita voi ostaa ja miten? Toimiiko jossain päin kivijalkakauppa vai tehdäänkö tilaukset netistä? Mikä on yrityksen markkina-alue? Kerro myös mahdollisista tulevaisuuden suunnitelmista, jos tarkoitus on avata esimerkiksi uusia liikkeitä.

Lopuksi olisi hyvä tuoda esiin vielä muutamia erityisiä ominaisuuksia, jotka tekevät tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta erilaisen kuin kenelläkään kilpailijalla.

Mikäli teet esityksen rahoittajille, lisää dioihin tai muuhun materiaaliin vielä SWOT-analyysi, lyhyt budjetti ja markkinointisuunnitelma.

Liitteenä oleva PowerPoint-pohja toivottavasti auttaa sinua asioiden jäsentelemisessä järkeväksi kokonaisuudeksi!

Yritysesittelypohja_1

yritysesittely

 

 

Strategia – menestykseen johtava tulevaisuustarina

Mikä on strategia? Tylsältä kuulostava sana. Samanlainen kuin bränditermi tai organisaatioanalyysi tai muut sanahirviöt…

Jos sinulla on yritys tai yritysidea, niin luulenpa kuitenkin, että sinulla on myös strategia. Sitä ei ole vain välttämättä kirjoitettu auki paperille tai tuotu esille yrityksen käytäntöön ja työntekijöille.

Käsite on alun perin lähtöisin Kreikasta, jossa sen alkuperäismerkitys tarkoitti sotilasjohtajaa tai joukkojen komentajaa. Strategisella suunnitelmalla on kreikkalaisten ajoista lähtien tarkoitettu laajamittaista toteutettavaa suunnitelmaa, joka jakautuu lukuisiin alasuunnitelmiin.

Strategia eroaa liiketoimintasuunnitelmasta siinä, että se sisältää myös suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, aikataulut ja resurssit. Aikataulut ja suunnitelmat on jaettu pienempiin ja tarkempiin, lähiaikoina toteutettaviin toimenpiteisiin sekä kauempana tulevaisuudessa tapahtuviin, myöhemmin tarkentuviin toimenpiteisiin.

Strategia perustuu yrityksen liikeideaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja tulevaisuuden visioon.

swot-analyysi
SWOT-analyysi

Kun haluat tehdä yrityksellesi strategian, mistä kannattaa aloittaa? Swot-analyysi on hyvä lähtökohta. Se antaa suoraan eväitä strategisten toimenpiteiden valitsemiseen. Swot-analyysi voidaan yhdistää myös yrityksen menestystekijöihin. Mikä juuri tässä yrityksessä on se erityinen asia, joka tekee siitä erilaisen kuin mikään muu yritys? Miten erotumme kilpailijoista? Miten lähdemme tuottamaan tuotteita tai palveluita?

On olemassa hurjasti kilpailtuja aloja ja täysin uusia aloja tai toimintamalleja, joilla ei käytännössä vielä ole kilpailua lainkaan. Tällaista kilpailemattoman markkinatilan löytämistä kutsutaan sinisen meren strategioiksi. Näitä ovat olleet mm. Airbnb ja Uber.

Kun toiminta-ajatus on selvillä on aika asettaa selkeät strategiset tavoitteet. Ne voivat olla numeerisia: ”Liikevaihtomme tulee olemaan tämän vuoden loppuun mennessä 1milj. euroa ja kasvaa vuosittain 10%.” tai ei-numeerisia: ”Aloitamme markkinoinnin Venäjälle. Tavoitteena on saada toiminta alkuun seuraavan 4 kuukauden aikana.”

Tavoitteiden asettamisen jälkeen mietitään, mitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kolmen uuden työntekijän rekrytoiminen tai kannattamattoman toiminnan karsiminen.

Hyvätkään suunnitelmat eivät auta pelkästään pöytälaatikossa. Kaikissa toimintasuunnitelmissa on mainittava:

  • vastuuhenkilöt
  • tärkeysjärjestys ja aikataulut
  • tavoitteet ja välitavoitteet
  • raportointi toteutuksesta

Lopuksi voidaan tehdä onnistumisen arviointi -> strategian päivittäminen.

Strateginen johtaminen tarkoittaa kaikkien yrityksen toimintojen jatkuvaa linjaamista. Laatu, tavoitteet, arvot ja käytännöt yritetään mahdollisuuksien mukaan yhtenäistää ja tehdä selviksi kaikille projektiin ja toimintaan osallistuville. Tärkeintä on, että jokainen, olipa yrittäjä tai työntekijä, pohtii kohdallaan miten voi itse vaikuttaa yrityksen arvojen toteutumiseen.

Mikä yrittäjyydessä viehättää?

Yrittäjäksi ryhtymiseen voi olla monia syitä. Hyvä yritysidea on eräs tärkeimmistä. Halu tehdä töitä itselleen ja saada palkkaa ahkeruuden mukaan on varmasti yksi olennainen seikka. Myös töiden tekeminen luovasti, omalla tyylillä on parhaita puolia yrittäjyydessä.

Yrittäjyyttä ei kannata ottaa liian vakavasti eivätkä työntekijänä ja yrittäjänä toimiminen ole toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Jompi kumpi tai molemmat voivat aivan hyvin olla sivutoimisia eikä koko elämäänsä tarvitse tehdä samaa juttua, jos se ei enää innosta tai kannata.  Toiminimen perustaminen tai kevytyrittäjäksi ryhtyminen on helppoa eikä mikään ole niin palkitsevaa, kuin huomata, että omasta työstä tuli ihan oikeasti tulosta.

Kun ryhdyt kokopäivätoimiseksi yrittäjäksi, et todellakaan päästä itseäsi helpolla. Elät jatkuvassa epävarmuudessa siitä, tuleeko tulosta myös ensi kuussa, reklamoivatko asiakkaat, ovatko yhteistyökumppanit pysyvää laatua… Lomia voit pitää, jos olet järjestänyt asiat niin, että yritys pyörii poissaollessasi tai voit pitää jonkin mittaisen tauon ilman, että asiakkaat menevät muualle.  Lisäksi sinun täytyy huolehtia itse omasta sosiaaliturvastasi.

Riskit suhteessa odotettavissa olevaan tulokseen on syytä punnita tarkkaan ja sitä varten ennen aloittamista olisikin hyvä tehdä liiketoimintasuunnitelma.

Monesti jonkin asian suunnitteleminen on mukavampaa kuin sen varsinainen toteuttaminen tai fiilis sen jälkeen, kun asia on tehty.  Yrityksen perustamisen kanssa voi käydä samalla tavalla. Ettet jäisi yksin, kun yrityksesi on perustettu, harkitse jotain seuraavista vaihtoehdoista: liity paikalliseen yrittäjäyhdistykseen, seuraa yrittäjäryhmiä facebookissa, siirrä toimistosi paikkaan, jossa on muitakin ihmisiä ja muista itsestäsi huolehtiminen myös vapaa-ajan ja harrastusten kautta.

Mikä itseäni sitten yrittäjyydessä viehättää, niin että huomaan toimivani yrittäjänä yhä uudelleen, vaikka välillä olen viettänyt vuosiakin palkkatyössä? Ensinnäkin tykkään vaihtelevasta työstä. Yrittäjänä saan toteuttaa monenlaisia projekteja myös oman kiinnostukseni mukaan. Olen tehnyt itse nettisivuni, hoitanut kirjanpitoa, luonut kirjepohjia, työskennellyt konsulttina, allekirjoittanut sopimuksia…. Työpäivät eivät koskaan ole keskenään täysin samanlaisia ja voin ite vaikuttaa työni sisältöön. Toiseksi pidän siitä vapaudesta, että voin itse järjestellä työni ja vapaa-aikani parhaaksi katsomallani tavalla. Kun päivän työ on tehty, voin viettää vapaata hyvällä omallatunnolla, eikä työni ole sidottu kelloon. Kolmanneksi koen ylpeyttä siitä, että olen itse luonut itselleni työpaikan. Koen myös, että yrittäjyydellä on yhteiskunnallista merkitystä. Lopuksi totean vielä, että niin minulle kuin monelle muullekin työn sisältö on pitkällä tähtäimellä paljon tärkeämpi kuin palkka.